Porten til De Dødes København er åbnet igen. I selskab med vores historiker tager vi på en opdagelsesrejse tilbage i tiden til nogle af de mest dunkle, dramatiske og tragiske begivenheder i Københavns historie.

Det var en indelukket og klaustrofobisk hovedstad som datidens københavnere beboede. Et enevældigt diktatur dikterede de udstukne love og definerede de sociale rammer, hvilket kunne betyde døden for den enkelte københavner i form af henrettelse eller hekseafbrænding, hvis vedkommende udfordrede de sociale spilleregler.

De sparsomme og primitive sanitære forhold var samtidigt en trussel mod befolkningen og en medvirkende årsag til at sygdomsepidemier som pest og kolera kunne sprede sig hurtigt blandt byens borgere.

Vi kommer undervejs på turen til at stifte bekendtskab med nogle af de toneangivne historiske skikkelser, der har præget vores hovedstad og formet både byens og landets historie. Det sker konkret, når vi passerer de huse som de beboede. Vi skal også se på hvordan de fysiske katastrofer i form af bybrandene i 1728 og 1795, samt det engelske bombardement i 1807 har været med til at forme den centrale del af det indre Københavns arkitektur.

De døde københavnere kommer selv til orde undervejs på turen med deres personlige fortællinger og øjenvidneberetninger, der træder frem fra skyggerne af de store nationale katastrofer og tragedier. Her vil de fortælle om, hvordan de oplevede pestepidemien i 1711, hvordan det var at se Københavns stolte bygninger og vartegn synke i grus for fjendtlige bomber og raketter, samt på hvilken måde koleraen i 1853 diskret inficerede og dræbte byens borgere på den mest hjerteskærende måde.

 

 

Praktisk information:

 

Grundet Corona /Covid 19 har vi ændret i afholdelsen af vores ture. Vi benytter os af en mobil højtaler med headset, samt medbringer håndsprit til turene. Dette for at sikre både vores gæster og guider.

 

Turenes start- og slutsteder er fleksible. Som udgangspunkt starter vi dog ved Nørreport Station, hvor turen også slutter.

 

Det er muligt at booke turen som en familietur med minimum fire deltagere gennem denne hjemmeside.

 

Det er også muligt at booke turen gennem vores samarbejdspartner DuGlemmerDetAldrig, hvor du også kan læse anmeldelser fra tidligere deltagere:

 

https://duglemmerdetaldrig.dk/oplev/i-fodsporene-paa-de-doedes-koebenhavn/

 

Copenhagen Dark History Tour – The Other Side of the “Hygge”  Capital

From February 2020, the gates to the dark history of Copenhagen will open once again.

On this walking tour we will take a journey back in time to some of the most dramatic, tragic and dark events in the Danish Capitals History.

In the company of our historian Rune Edberg, we will visit the central locations in the old medieval part of the city center. From a Swedish besiege and British bombardments to witch burnings and executions.  The time line on this tour spans almost 200 years of Danish History. In this period a Royal dictatorship dictated the elaborate laws and defined the social framework from 1660 to 1849, making Denmarks populations one of the most suppressed and controlled in Europe, which could mean the death of individual Copenhageners in the form of executions or witch-burning, if they challenged the social rules and authorities.

 

Copenhagen was a much smaller City than today, enclosed and claustrophobic behind high city walls and with sparse and primitive sanitary conditions which became a threat to its inhabitants, when the Plague- Epidemic hit in 1711, killing one third of Copenhagens inhabitants. The Dark part of the Copenhagens history includes poverty and poor housing which played its part in the bad living conditions of the majority of the population.

Other dramatic stories and events told on this tour includes the Cholera-epidemic of 1853 and the city fires of 1728 and 1795, which has played a central part in shaping the current look and architecture of Copenhagens City Centre.  We will also pass by some of the Danish philosopher Soren Kierkegaards old addresses and the place, where the world famous Danish Brewery Carlsberg were founded.

 

The tour has a duration of approximately two hours in a normal walking tempo.

The tours start and finish locations are flexible. As a starting point, however, we start at Nørreport Station, where the tour also normally ends.

 

 MERE INFORMATION / BOOKING  VORES ANDRE TURE